Sredozemski slani travnik

Slani travnik leži med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem in predstavlja poseben primer morskega obrežja, ki ni strmo, kamnito ali peščeno, temveč muljasto, vlažno in plitvo. Območje je izrednega pomena za mnoge ptice in rastišče redkih ter ogroženih slanoljubnih rastlin, zato ga obiskovalci lahko obiščejo le po dvignjeni leseni učni pešpoti. 

Ta izjemen in občutljiv močvirski ekosistem bomo ohranili z upoštevanjem temeljnih ciljev varstva narave in upoštevanjem pravil obnašanja ob obisku.   

Lokacija

Pokaži pot

Mapca

lalala