PRIDOBLJENA SREDSTVA ZA OPERACIJO TURISTIČNA SPLETNA STRAN OBČINE ANKARAN

Občina Ankaran (OA) se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Vrednost operacije znaša cca. 70.000 EUR, od česar cca 70 % financira MGRT, preostanek pa zagotovi OA. Sredstva so namenjena izključno za digitalno promocijo destinacije.

Vsebina prijavljene operacije se navezuje predvsem vzpostavitev posebne spletne strani, namenjene turističnemu sektorju. V skladu s smernicami in priporočili Slovenske turistične organizacije (STO) glede postavitve in vsebinskih elementov spletne strani je bil cilj operacije združiti na enem mestu celotno turistično ponudbo, zanimivosti in doživetja Ankaranskega polotoka. V prvi fazi je bila objavljana in združena obstoječa ponudba turističnih ponudnikov. V nadaljevanju operacije se bo ponudbo in produkte razširilo in vsebine se bodo dopolnjevale in obogatile. Spletna stran vključuje prikaz Ankaranskega polotoka, ki je interaktivne narave in vključuje rekreativne poti, ki si jih uporabnik oz. obiskovalec izbere glede na fizično zmogljivost. Vključeni pa so tudi video in foto-materiali, na katerih so prikazane vaje, ki jih rekreativci lahko opravijo med hojo ali tekom po Krajinskem parku Debeli rtič.

Spletna stran poudarja Ankaranski polotok v svojem neokrnjenem značaju ter promovira t. i. zeleni turizem. Morje, sonce in narava ter kvalitetna prehrana in nastanitev, obkrožena z zelenimi površinami, so stebri Ankaranskega polotoka.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji je okrepiti digitalno promocijo posameznih destinacij, ki v Sloveniji zaostaja za krovno promocijo, ki jo izvaja STO na nacionalni ravni. V zadnjih dveh letih se je namreč močno okrepila digitalna promocija Slovenije na tujih trgih, da pa bi bila promocija slovenskega turizma resnično uspešna, se morajo vanjo smiselno vključiti slovenske vodilne turistične destinacije (definirane v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021), med katerimi je tudi Ankaran.

Operacije je bila izvedena v letu 2019.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.