Varovanje naravnih vrednot Krajinskega parka podpira že 1524 zaveznikov.
Naravo in krajino Debelega rtiča želimo ohraniti za prihodnje generacije. Verjamemo, da ohranjena narava tudi vam veliko pomeni, zato vas vabimo, da se nam pridružite in postanete njen zaveznik.

Na kopnem

  • Območje Debelega rtiča obiskujem po urejenih poteh, 
  • psa vodim na vrvici, 
  • odpadke odnesem s seboj in poskrbim tudi za tiste, ki jih naplavi morje ali pustijo nevestni obiskovalci, 
  • vozilo puščam samo na za to označenih mestih.

Na morju

  • S plovilom na motorni pogon plujem izven zavarovanega območja, označenega z rumenimi plavajočimi bojami, 
  • sidram zunaj 200 m obalnega pasu in izven ožjega zavarovanega območja (na pesku ali mulju), 
  • v zavarovanem območju ne lovim rib, ne nabiram školjk in rakov ter ostalih morskih organizmov.

Več o različnih varstvenih območjih parka in točkah interesa si lahko ogledate na zemljevidu.

S podpisom zaveze se pridružujem varovanju Debelega rtiča in spoštujem pravila Krajinskega parka Debeli rtič

 Na vrh