Destinacija Ankaranski polotok veliko pozornosti posveča skrbi za okolje in uvaja načela trajnostne mobilnosti.

Destinacija Ankaranski polotok veliko pozornosti posveča skrbi za okolje in uvaja načela trajnostne mobilnosti. Za obiskovalce so urejena javna parkirišča na Sv. Katarini, v centru mesta, na Valdoltri, v Krajinskem parku Debeli rtič in na Lazaretu. Z novo vzpostavljenim parkirnim režimom so parkirišča plačljiva in sicer 1 eur oz. 2 eur na uro. Možnost plačila je preko parkomatov, SMS-a ter aplikacije EasyPark. Obiskovalci imajo tudi možnost nakupa mesečnega splošnega abonmaja po ceni 30 eur, ki ga lahko kupijo v turistično informativnem centru Ankaran v centru mesta, v času odprtja.

V poletnih mesecih parkirišči, plaže in središče mesta povezuje brezplačni poletni avtobus.

Postajališče za avtodome je v kampu Adria.