Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola g.i.z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre
Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. VEČ O PROJEKTU


Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Vodilni partner: Občina Piran
Partnerji operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož g.i.z.
Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin. VEČ O PROJEKTU


Oživimo podeželje

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala - Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju. VEČ O PROJEKTU


Butični muzeji slovenske Istre - BUTMUZ

Vodilni partner: Občina Izola
Partnerji operacije: Inštitut IRRIS, Turistično združenje Izola, Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran - Pirano, Občina Ankaran

Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Namen operacije je povezati butične muzeje, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino primorskega podeželja in digitalizirati ter ohraniti njihove artefakte, ki so pomembni za obstoj in dodatni razvoj naravne in kulturne dediščine podeželja. VEČ O PROJEKTU