Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola g.i.z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre
Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. VEČ O PROJEKTU


Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Vodilni partner: Občina Piran
Partnerji operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož g.i.z.
Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin. VEČ O PROJEKTU


Oživimo podeželje

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala - Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju. VEČ O PROJEKTU


Butični muzeji slovenske Istre - BUTMUZ

Vodilni partner: Občina Izola
Partnerji operacije: Inštitut IRRIS, Turistično združenje Izola, Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran - Pirano, Občina Ankaran

Vir financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Namen operacije je povezati butične muzeje, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino primorskega podeželja in digitalizirati ter ohraniti njihove artefakte, ki so pomembni za obstoj in dodatni razvoj naravne in kulturne dediščine podeželja. VEČ O PROJEKTU


Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj (POSEIDONE)

Vodilni partner: VeGAL - GAL Venezia Orientale
Partnerji operacije: Dežela Veneto – Direktorat za turizem, Oddelek za regionalno strategijo za biotsko raznovrstnost in parke IT, Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta IT, CORILA, Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnsoti v zvezi s sistemom Beneške lagune IT, Občina Staranzano IT, Fundacija WWF Italija, Zavarovano morsko območje Miramare IT, Regionalni razvojni center Koper SI, Javni zavod Krajinski park Strunjan SI, Občina Ankaran-Ancarano (Naravni park Debeli rtič) SI, Znanstveno-raziskovalno središče Koper SI, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica SI

Vir financiranja: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027

Namen operacije je spodbujanje varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture na območjih Natura 2000, zmanjšanje turističnega pritiska na naravne parke in druga naravno ohranjena območja ter spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu za izboljšanje krajine, zaščito avtohtonih vrst in širjenje znanja. VEČ O PROJEKTU