Občina Ankaran je bila ustanovljena s pomembnim poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti. Ključna pri zdravem razvoju okolja je trajnost, ki obsega vsa področja vsakdanjega življenja.

Prav zato se je občina s svojo destinacijsko znamko Ankaranski polotok odločila, da se prijavi na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green.

Kako do znaka »Green Destination«?

Ankaranski polotok se je pridružil destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje v turizmu presojajo z uporabo mednarodnega orodja »Green Destinations Standard«, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka »Slovenia Green« so pristojne službe prek različnih aktivnosti zbirale podatke o trajnosti lokalnega turističnega razvoja ter osveščale lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Slovenia Green Destination BronzeTakoj po vstopu v shemo je bil v destinaciji že določen koordinator, ki je odgovoren za izvedbo projekta, in sestavljena zelena ekipa, ki koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

Prek celovitega vodenega pristopnega in pozneje članskega postopka je bil pridobljen natančen vpogled v trajnost destinacije v turizmu in znak »Slovenia Green Destination« bronaste barve. V nadaljevanju bo na podlagi ugotovitev in smernic pripravljen še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bo mogoče trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševati. Načrt bo predstavljen občinskemu svetu.

Z znakom »Slovenia Green Destination« se je Ankaranski polotok na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniral kot okolju in družbi prijazna destinacija.