Zelena shema temelji na globalnih kriterijih, obenem pa upošteva nacionalne značilnosti in zahteve. Destinacije so ocenjene po globalnih kriterijih standarda Green Destinations, ponudniki pa morajo pridobiti enega izmed mednarodno uveljavljenih znakov, ki jih priznava shema.

Med ponudniki lahko znak Slovenia Green pridobijo nastanitve, turistične agencije, turistične znamenitosti, restavracije in plaže. Shema je zasnovana tako, da destinacije in turistične ponudnike stalno spodbuja k izboljšavam.

Znaki za ponudnike

Seznam znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma