Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem.

Zelena destinacija, ki je okoljsko in družbeno odgovorna, ni le projekt oziroma odgovornost upravljavca turistične destinacije. Je projekt in odgovornost celotne skupnosti, kar pomeni, da morajo sodelovati vsi deležniki v destinaciji. Povezati se morajo javni, nevladni in zasebni sektor z vseh področij delovanja. Nenazadnje so v procesu ključni tudi vsi tisti, ki v destinaciji živijo. Trajnostno uspešna destinacija je namreč tista, ki je najprej prijetna in prijazna za vse, ki v njej živijo in delajo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Shema, katere lastnik in upravitelj je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam, in od lani tudi restavracijam in drugim gostinskim obratom, med katerimi so znak »Slovenia Green« pridobile tudi nekatere najboljše slovenske restavracije.

Spoznajte Zeleno shemo slovenskega turizma

Kratki pregled

Slovenia Green - pomen znaka in odgovornega razvoja turizma

Vključitev v Zeleno shemo - pozivi