Flišni klif

Kljub enostavni geološki zgradbi ima klif veliko značilnih oblik, kot so spodmoli, podori, prelomi, gube in plasti. Klif se nenehno, a različno intenzivno kruši, kar je odvisno od različne izpostavljenosti kamnin eroziji. Flišni material, ki se odlomi od višje ležečih plasti klifa, pristane na morskem obrežju. Tam drobno preperino in mehkejše laporovce morje hitro odnese, večji kamniti bloki tršega peščenjaka pa ostanejo na obali in se s časoma zaradi delovanja morskih valov spremenijo v manjše morske prodnike. Klif je najbolj aktiven na najbolj izpostavljenem delu rta, t. i. punti, kar je rezultat vsakodnevnega abrazivnega delovanja morja in morskih valov. 

Skrajni del rta oz. t. i. punta (foto: J. Ivančič)