Villa Galli

Enonadstropna patricijska vila, nekoč osrednja stanovanjska stavba, je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja, danes pa je poznana pod imenom »Vila Andor«. Tovrstne vile so v 17. in 18. stoletju na območju Ankaranskega polotoka gradile plemiške družine. Omenjena vila je bila pozneje spremenjena v hotel, dograjeni so bili novi prizidki, tlakovano dvorišče pa je bilo razširjeno. Do leta 1960 je bilo poslopje v lasti italijanskega odvetnika Gian Luigija Gobba.