Čez slani travnik

Gre za naravno vrednoto državnega pomena, ki je vključena v mrežo Natura 2000. Preko slanega travnika vodi učna pot. Sprehodite se po lesenem mostovžu, ki povezuje Park spomina, posvečen Alešu Beblerju-Primožu, in Sv. Katarino, kjer stoji fitnesom na prostem.

Mostovž čez slani travnik je nastal z namenom zaščite edinstvene vegetacije, ki bi jo nepazljivi obiskovalci lahko poteptali. Na slanem travniku, edinem tovrstnem v Sloveniji, so tudi redke in ogrožene rastlinske vrste. Prenovljeni mostovž ni le sprehajalna, temveč tudi učna pot.

Več informacij o projektu, ki je nastal v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


 Las Istre, ESRRLas Istre, ESRR