Začenja se sanacija klifa med mestno plažo in OB Valdoltra

Sanacija klifa
Grafika klifa med mestno plažo in kompleksom OB Valdoltra ( vir: Občina Ankaran )

Občina Ankaran, Ministrstvo za okolje in prostor in Ortopedska bolnišnica Valdoltra obveščajo, da bodo v obdobju med 11. 7. in 15. 11. 2022 potekala gradbena dela sanacije obalnega klifa na območju kompleksa Ortopedske bolnišnice Valdoltra v Občini Ankaran. 

Ministrstvo za okolje in prostor RS bo izvedlo stabilizacijske ukrepe na morski brežini klifa, ki zaradi erodiranja in plazenja ogroža objekt bolnišnice. Sanacija predvideva ureditev podpornega zidu ter izvedbo sidrane mreže z zasaditvijo iznad zidu. Dostop do gradbišča bo urejen z vrha klifa, preko kompleksa bolnišnice in Jadranske ceste.

Projekt sanacije bo izveden na način, da se kar najmanj vpliva na naravne vrednote parka OB Valdoltra in druge naravne procese na območju klifa. Med izvedbo posegov bodo vzpostavljeni dodatni zaščitni posegi, ki bodo preprečevali kaljenje morske vode in morebitno spiranje gradbenih materialov v morje.

Termin sanacije je skladen z mnenjem in usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave, obenem je ob upoštevanju vremenskih razmer ocenjen kot najprimernejši.

Sprehajalce, obiskovalce, kopalce in ostalo javnost prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje označb na gradbišču.