Projekt Uživajmo podeželje je dobil nadaljevanje

Uživajmo podeželje 2
Uživajmo podeželje 2

Dne 28.9  bila v Novi vasi nad Dragonjo novinarska konferenca, na kateri so predsednik LAS Istre Andrej Medved, Alenka Pograjc z Občine Piran, avtorica registra poti Samanta Makovac, Maja Košak z Občine Izola, Nina Jurinčič z Občine Ankaran in Peter Žudič z Mestne občine Koper predstavili projekt Uživajmo podeželje 2.

Prvi vodnik z naslovom Uživajmo podeželje, v katerem so bile opisane kolesarske, pohodniške in konjeniške poti po vsej slovenski Istri je izšel leta 2013. Ljubitelji rekreacije so v vodniku lahko našli 17 različnih možnosti za kolesarske izlete, 19 zamisli za pohode in 3 za konjeniške izlete, skupaj 39 poti. Projekt je bil zelo uspešen, zanimanje za pohodne in kolesarske poti pa je vse večje, zato so se odločili, da ga nadgradijo. 

Občina Piran je pristopila k projektu LAS Istre Uživajmo podeželje 2, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, na Programu razvoja podeželja. Projekt je trajal od septembra 2018 do septembra letos. Glavni namen projekta je bila ureditev označevanja poti v vseh istrskih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiskovalcev v zaledje. Vodilni partner v projektu je Občina Piran, ostali sodelujoči partnerji pa so še Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran in Turistično združenje Portorož. Vrednost projekta znaša 134.245,77 evra, od katerih bo 116.734,45 evrov sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 V okviru projekta so vzpostavili pravilnik o enotni signalizaciji poti v vseh štirih istrskih občinah, nadgradili so obstoječe in dodali nove poti ter jih tudi uredili in očistili. Obnovili so grafike tabel tematskih poti, pripravili interaktivni  zemljevid ter natisnili zemljevide in knjižice s predstavitvijo poti. Poskrbeli so tudi za foto in video materiale za promocijo tematskih poti.

Stanje na terenu se spreminja in lahko nemalokrat povzroča zmedo, zato so se odločili, da vse poti natančno preučijo in popišejo v posebnem registru. Samanta Makovac, avtorica registra, je o tem povedala: »Popisali smo vse poti, identificirali smo skrbnike in lastnike zemljišč, kjer potekajo poti, zabeležili kategorije in zahtevnost poti ter popisali tudi vse interesne točke ob poteh.« Ugotovili so, da je na področju slovenske Istre (vsaj) 70 poti, ki skupno merijo več kot 1.500 km. Med njimi je 28 pohodnih (613 km), 20 kolesarskih (793 km), 16 učnih (98 km), tri konjeniške poti (51 km) in tri naravna plezališča. V vodnik so nato vključili le najbolj primerne, urejene, vzdrževane in ustrezno označene poti. Skupno jih je 53: 28 pohodnih, 17 kolesarskih, pet učnih in tri konjeniške poti.

Projekt spodbuja obiskovalce k preživljanje dopusta na okolju prijaznejši način, kar bo omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z aktivnostmi projekta bo omogočena ureditev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično krepitev gospodarstva na podeželju.

Andrej Medved je pohvalil projekt, ki bo pomembno prispeval k razvoju istrskega podeželja, in dodal: »Gre za izjemno bogat projekt, ki pa ponuja tudi še mnoge priložnosti za nadgradnjo. V prihodnosti lahko tako pričakujemo še kakšno nadaljevanje.« Izrazil je tudi pobudo vsem štirim istrskim občinam, da v letnih proračunih namenijo sredstva za vzdrževanje teh poti.

Kot zanimivost in dodano vrednost potem, ki potekajo preko Seče, so v piranski občini v sklopu projekta opravili tudi analizo starosti oljk v kolekcijskem oljčniku Forma viva. »Ugotovili smo, da je najstarejši primerek drevo piranske črnice, ki šteje 133 let. Nastala pa je tudi informativna brošura na to temo,« je povedala Alenka Pograjc z Občine Piran.

Število rekreativnih kolesarjev in pohodnikov je v zadnjih dveh letih izrazito poskočilo in še naprej raste. Poleg tega pa ima Istra ima za razliko od drugih destinacij tudi to prednost, da je za športne aktivnosti na prostem primerna skozi vse leto. 

Turistično združenje Portorož, g. i. z.