Obvestilo o tečaju za lokalnega turističnega vodnika

Pogled na Debeli rtič, foto Jaka Ivančič
Pogled na Debeli rtič, foto Jaka Ivančič

Turistično združenje Portorož, g.i.z ponovno organizira strokovni tečaj za lokalnega turističnega vodnika (v skladu z Odlokom treh obalnih občin - Koper, Izola, Piran -  iz leta 2006) in vabi zainteresirane k prijavi. 

Teoretični del tečaja bo potekal 10. in 11. 3. 2022 v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož Terenske vaje bodo potekale 12. in 19. 3. ter 2. 4. 2022. Študijski izlet po obalnih mestih in podeželju slovenske Istre bo potekal 13. 3. 2022.

Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet.  Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Izpit bo 10. 4. 2022 in 8. 5. 2022. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo udeleženci tečaja izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Kotizacija znaša 250,00 €. Vključuje predavanja, gradivo, vezano na obalna mesta in podeželje slovenske Istre, avtobusni prevoz za študijski izlet in avtobusni prevoz za izpit ter izdelavo izkaznice.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do ponedeljka, 7. 3. 2022, pošljete po e-mailu na patricija.grzinic@portoroz.si ali po pošti na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z.: 10100-0032634190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

Tečajniki morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Dodatna pojasnila in informacije o vsebini ter prijavi na tečaj pridobite na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si ali telefonski številki 05/674 82 64.

 prijavnica-na-tečaj-za-lok-tur-vodnika-2022.docx

program-in-urnik-tečaja-za-lokalne-turistične-vodnike-2022.pdf

tzppolitika-zasebnosti-lokalni-turistični-vodniki.pdf

Foto: Jaka Ivančič