Krajinski park Debeli rtič je v enem mesecu dobil več kot 1.000 zaveznikov


Krajinski park Debeli rtič je najmlajši slovenski krajinski park, nastal je na željo občanov Ankarana in na priporočilo strokovnjakov za varovanje narave. Čeprav je bilo območje Debelega rtiča razglašeno za krajinski park pred komaj nekaj meseci, se lahko pohvali s prvimi dosežki. Več kot 1.000 posameznikov je izpolnilo zavezo za varovanje naravnih vrednot tega območja. Občina Ankaran je 14. septembra podpisala dogovor, s katerim je Krajinski park Debeli rtič postal član Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije. Občina bo do konca leta uredila 350 metrov sprehajalne poti, ki vodi neposredno ob morskem obrežju pod pravkar saniranim plazom in sklanim podorom na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič.

Kot novi član Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije se je Krajinski park Debeli rtič pridružil največjim parkom v Sloveniji, kot so Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame ter Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park Strunjan. 

Med več kot 1.000 zavezniki krajinskega parka in njegovih naravnih vrednot je največ Ankarančanov. Posebej spodbudno je, da so med zavezniki Debelega rtiča podpisniki iz vse Slovenije in tudi iz Italije. 

Flišni klif, Ankaranska Bonifika, Zaliv svetega Jerneja in abrazijski spodmol so samo nekatere izmed naravnih dragocenosti Krajinskega parka Debeli rtič, kjer samo v morju živi 41 redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst. 

Krajinski park Debeli rtič še naprej zbira zaveznike in tudi vi se lahko pridružite ohranjanju njegove biotske raznovrstnosti. Vabimo vas, da podpišete zavezo tukaj.