''Čez slani travnik''

Projekt »Čez slani travnik« je Občina Ankaran v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije uspešno prijavila na Las Istre ter zanj pridobila sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vključuje nadgradnjo obalne pešpoti med središčem Ankarana in ŠRP Sv. Katarina z namestitvijo urbane opreme za športnorekreacijske aktivnosti, lesenih klopi in razsvetljave ter postavitev informacijskih tabel. Povečanje ozaveščenosti vseh deležnikov bo zagotovljeno tudi z informacijsko-izobraževalnimi aktivnostmi. 


Obalno pešpot predstavlja lesen mostovž preko slanega travnika, dolg 600 m, ki se na Sv. Katarini zaključi s 105 m dolgo kamnito potjo s fitnesom na prostem, javno razsvetljavo in urbano opremo kot dodano vrednostjo za športnike in rekreativce.

''Telovadnica''  na prostem

Fitnes naprave na prostem so zaradi poplavljanja morja umeščene na dvignjenem platoju. Gre za šest orodij, s katerimi lahko športniki in rekreativci na prostem vzdržujejo svojo telesno pripravljenost. Poleg preizkušanja svojih spretnosti na plezalnem zidu z mrežo in napravi za lovljenje ravnotežja lahko športniki in rekreativci opravljajo vaje na dvovišinski zunanji klopi, kompleksu visokega droga, drogu s krogi in bradljo ter na sistemu orodij z drogovi, uteži pa lahko dvigujejo na napravi s pomično klopjo in utežmi. Okrog fitnesa so nameščene klopi za počitek.

Leseni mostovž kot del obalne pešpoti poteka čez slani travnik Sv. Nikolaja, ki spada v Naturo 2000 in je prvotno nastal z namenom zaščite edinstvene vegetacije, ki bi jo nepazljivi obiskovalci lahko poteptali. Na slanem travniku, edinem tovrstnem v Sloveniji, so tudi redke in ogrožene rastlinske vrste. Občani in obiskovalci kraja so prenovljeni mostovž zelo dobro sprejeli kot sprehajalno pot, ki je hkrati tudi učna pot. Da bo zaživela v polni meri, bo tu občina postavila informativne in usmerjevalne table, lokalni skupnosti in zainteresiranim pa bo območje tudi predstavljeno z delavnicami in ekskurzijami.

Vrednost projekta »Čez slani travnik« je 75.040,00 evrov, od tega bo 33,3 % oziroma 25.035,78 EUR sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fotogalerija