Ankaranski občinski svetniki soglasno za Krajinski park Debeli rtič

Things to see-Debeli rtič
Things to see-Debeli rtič

Območje Debelega rtiča je eno od redkih še vedno naravno ohranjenih delov slovenske obale z značilnim flišnim klifom, morskim obrežjem ter skladi podvodnega grebena. Zanj je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst. 

Leta 1991 je bilo ožje območje s flišnim klifom in abrazijskim spodmolom kot vrednotama državnega pomena  razglašeno za naravni spomenik, z včerajšnjo soglasno podporo pa je za krajinski park razglašeno širše območje Debelega rtiča. Krajinski park bo obsegal celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja ter 250 do 450 metrov širok pas morja med omenjenima zalivoma. Upravljanje in nadzor parka bo prevzela občina.

Območje je razdeljeno v tri varstvena območja glede na naravne značilnosti, ogroženost rastlinskih in živalskih vrst ter obstoječo rabo in urbaniziranost. Prvo varstveno območje obsega kopno in morje z obrežjem na skrajnem delu rta, zgornji rob klifa ter 250 do 450 metrov širok pas obalnega morja s podvodnim grebenom. V drugo varstveno območje sodijo gozdna maska v zaledju zaliva Sv. Jerneja ter območji naravno ohranjenega morja in morskega obrežja. Tretje, z najmanj strogim režimom, pa zajema urbanizirane dele narave in kopnega, sleme polotoka s kmetijskimi površinami in posameznimi poselitvenimi enotami ter dele obalnega morja in obrežja.  

V javnih razpravah, ki so jih vodili v občini, so izmenjali stališča z vsemi deležniki. Ti so v ustanovitvi parka prepoznali predvsem priložnosti za vzdržen razvoj, ohranitev kakovosti naravnega okolja in trženje produktov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Župan Gregor Strmčnik je odločitev občinskega sveta javno sporočil na nocojšnji prireditvi ob dnevu državnosti  in sprejetje odloka označil za rojstnodnevno darilo svetnikov Občine Ankaran vsem državljanom Slovenije. Dejal je, da bo Slovenija tudi s tovrstnimi ukrepi še naprej ostala ena biotsko najbolj raznovrstnih območij v Evropi in svetu, kar ima poseben pomen za prihodnje generacije ter izrazil zadovoljstvo, da je politični del javne razprave tvorno obravnaval tudi zadržke in se zaključil s soglasno podporo vseh občinskih svetnic in svetnikov. 

Občina Ankaran, najmlajša slovenska občina, je bila ustanovljena prav zaradi uveljavljanja načel lokalne samouprave in zaščite ter ohranitve Ankaranskega polotoka in življenjskega prostora. Civilno gibanje 'Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran' je bilo namreč sprva naravovarstveni projekt, ki se je razširil na vsa področja delovanja lokalne skupnosti.