Ambasador parka čar narave ujel v svojih verzih

Edelman jurinčič
Edelman Jurinčič

Pesnik Istre je med prvimi slovensko liriko obogatil z narečnim besediščem. Na obrežju, med Sv. Katarino in Debelim rtičem, je našel svojo svobodo in lepoto trenutka.


Vode odprtega morja se zlivajo v laguno.

Svet prehaja v zloženo umirjenost in

od nekod priplavajo ravnodušni kormorani.

Dvignejo se, zaokrožijo nad laguno in se

trudoma potopijo v mehko blato sveta.


Edelman Jurinčič. ''V čolnarskem naselju''. Tamariske v laguni časa (2017): 105