Ankaranski polotok je zaradi svojih naravnih posebnosti in domačinov, ki jih zavzeto varujejo, postal kar otok na skrajnem severu Jadranskega morja.

Njegov osrednji del,  območje Debelega rtiča je med redkimi naravno ohranjenimi deli slovenskega  morja  in morskega obrežja, zato je zelo dragoceno za ohranjanje biotske pestrosti.

Skrajni del rta je bil leta 1991 razglašen za naravni spomenik, del območja Debelega rtiča pa Je umeščen tudi v mrežo območij Natura 2000.

Na pobudo občanov Ankarana in na priporočilo strokovnjakov  za  varovanje  narave  so ankaranski občinski svetniki junija 2018 soglasno podprli razglasitev širšega območja Debelega rtiča za krajinski park.