Krajinski park Debeli rtič počiva na skrajnem koncu Ankaranskega polotoka, med valovi in vetrovi Tržaškega zaliva. Njegova podoba se z menjavanjem letnih časov občutno spreminja.

Osrčje parka je istoimenski rt s flišnim klifom, naravnim morskim obrežjem ob njegovem vznožju in skladi podvodnega grebena v morju. Izjemno slikoviti so tudi naravni zalivi in mokrišča s submediteransko vegetacijo ter vinogradi in oljčniki na rodovitnem slemenu, ki odpira izjemne razglede.

Eden izmed daljših dobro ohranjenih delov slovenske obale je eno ključnih območij za ohranjanje njene biotske raznovrstnosti. V bogatem podvodnem svetu živijo redki, ogroženi predstavniki morske flore in favne: veliki leščur, dolgonosi morski konjiček, mali morski pajek, sredozemska kamena korala, glavata kareta in sredozemski vranjek. 

Nastanek Krajinskega parka Debeli rtič

Ankaranski polotok je zaradi svojih naravnih posebnosti in domačinov, ki jih zavzeto varujejo, postal kar zeleni otok na skrajnem severu Jadranskega morja.

Njegov osrednji del, območje Debelega rtiča je med redkimi naravno ohranjenimi deli slovenskega morja in morskega obrežja, zato je zelo dragoceno za ohranjanje biotske pestrosti.


Skrajni del rta je bil leta 1991 razglašen za naravni spomenik, del območja Debelega rtiča pa je umeščen tudi v mrežo območij Natura 2000.

Na pobudo občanov Ankarana in na priporočilo strokovnjakov za varovanje narave so ankaranski občinski svetniki junija 2018 soglasno podprli razglasitev širšega območja Debelega rtiča za krajinski park.